Zoetermeer Parkhoven

ZOETERMEER PARKHOVEN

De grenzen tussen ‘publieke’ en ‘private’ buitenruimen vervagen en verschillende functies en publiek programma worden strategisch gemixt

Locatie: Van Tuyllpark, Zoetermeer

Year: 2019
Oppervlakte: n.v.t.

Programma: masterplan, woningbouw, vrije tijd, mixed use

Het Van Tuyllpark in Zoetermeer, Zuid-Holland vormt de locatie voor de prijsvraag “Maximaal Wonen” waar HOP een voorstel voor heeft gedaan. Om mensen te verleiden het park te bezoeken en het park tot een ware bestemming om te toveren heeft de gemeente gevraagd om een visie op te stellen voor het toevoegen van woonprogramma zonder dat het karakter van het open park verloren zou gaan en zoveel mogelijk groen intact zou blijven. 

 

HOP stelt het idee van ‘Parkhoven’ voor binnen het Van Tuyllpark in Zoetermeer. Dit zijn woon ‘hubs’ met een hoge dichtheid die zijn opgetild ten opzichte van het maaiveld waardoor het park er vrijlijk onderdoor kan stromen. Bestaande paden worden verbreed en verbeterd en vormen nieuwe fietsroutes tussen de verschillende Parkhoven. Door de woningen te schakelen als cirkelvormige clusters hebben alle units hetzelfde vrije uitzicht over het park en de publieke ‘hoven’ binnen de cirkels vormen een meer intieme groene ruimte die balanceert tussen het publieke en private domein . 

 

Een plek waar stedelijk leven en natuur in een balans zijn gebracht op een manier die zowel toekomst bestendig, flexibel en duurzaam is.

Zoetermeer Parkhoven

project highlights

bestaande paden worden opgewaardeerd en opgetilde ‘Parkhoven’ worden geplaatst op de knooppunten

 

de circulaire ‘Parkhoven’ bieden weidse uitzichten van het leven dat zich afspeelt in het park 

circulaire micro buurten delen daktuinen en hebben ongerept uitzicht over het park

 

de Parkhoven creëren een gemeenschappelijk gevoel door het delen van publieke ruimte 

de verschillende afmetingen van de Parkhoven maakt het mixen van programma mogelijk

 

om ervoor te zorgen dat de hoven worden geactiveerd worden verschillende functies toegevoegd