• Habitats of People Instagram
  • Habitats of People Facebook

architectuur en interieur ontwerp  |  amsterdam  |  2019 © door HOP Architecten

info@hop-amsterdam.com

creëer  je droomhuis

aan de slag met jouw project

de reis van het ontwerpen en bouwen van jouw droom
villa / huis / appartement / loft / studio begint hier... 

...makkelijk als A B C

leg je prioriteiten vast

A

B

ontwikkel samen je opgave

C

start het ontwerpproces

hoe het werkt

jij bent uniek, net als jouw project. Echter, deze

6 verschillende fases binnen het ontwerp proces gebaseerd op het DNR 2011 zijn binnen elk project hetzelfde

(percentages hieronder zijn grove indicaties)

5%

Voorbereiding & programma van eisen (PvE); haalbaarheidsstudie, locatie/gebouw onderzoek, PvE opstellen

fase 4

definitief / technisch ontwerp

35%

DO/TO; definitief ontwerpvoorstel, verwerken input constructeur en adviseurs, definitieve details, definitief kostenoverzicht

fase 5

bouw + toezicht

20%

Esthetische directievoering; regelmatig locatiebezoek, probleemoplossing en voortgangscontrole met de verschillende partijen die bij de bouw betrokken zijn

fase 6

oplevering

5%

opleveren van het project

fase 1

programma van eisen (PvE)

fase 2

schetsontwerp (SO)

10%

SO; hoofdlijnen ontwerpvoorstellen, materiaal/mood boards, concept kostenoverzicht en een afgerond programma van eisen

fase 3

voorlopig ontwerp (VO)

25%

VO; aangepast ontwerpvoorstel, voorlopige kostenoverzicht, specificaties elementen, opzetten principedetails en het indienen van de omgevingsvergunning

interieur ontwerp

wij ontwerpen zowel architectuur als het interieur. 
binnen de fases hierboven beschreven stellen wij een algemeen concept op voor het interieur omdat we geloven dat architectuur niet zonder het interieur kan en vice versa

Aanvullend kunnen wij onze complete interieur ontwerp diensten aanbieden en helpen met het kiezen van die ene perfecte deurgreep, tegel, lamp, stoel, of spiegel. Ook kunnen we in elk specifieke detail duiken en bijvoorbeeld een unieke trap ontwerpen die het hele interieur samenbrengt. Eigenlijk is the sky the limit, en wij weten hoe je daar komt